سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد رهبری معاونت امور اساتید 
امور پذیرش 
1374/07/03 
1376/07/01 
اجرایی 
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
مسئولیت پذیرش 
1379/07/04 
1380/07/01 
اجرایی 
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
مدیر آموزش 
1384/07/04 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه علمیه 
پژوهشگر 
 
 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نراق 
مدرس 
 
 
دروس معارف 
تدریس 
دانشگاه شاهین شهر اصفهان مالک اشتر 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
دانشگاه صنعت برق اصفهان 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم قم 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
موسسه امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
اخلاق در قرآن 
تدریس 
مدرسه حجتیه مرکز جهانی 
مدرس 
 
 
آراء تربیتی مربیان مسلمان